Hry

Výchova a rozvoj dětí

Každé dítě je od narození zvídavé a zvláště v předškolním věku vyžaduje vytváření podnětů a odpovědi na jeho otázky. Na nás rodičích spočívá vytvoření prostředí podporující jejich přirozený vývoj. Právě dostatkem správných podnětů můžeme jeho vývoj ovlivňovat. Je důležité, abychom určili správnou míru a typ. Děti by neměly trávit u televize více než hodinu denně a totéž u počítače. Neměly by v televizi sledovat hrubé násilí (ať v pohádkách nebo zprávách) nebo hrát hry s bojovou tématikou. Záleží pouze na nás, rodičích, jaké podněty pro jejich příští život vybereme.

Techniky rozvíjející znalosti

Využitím přirozené zvídavosti lze dítěti pravidelně rozšiřovat znalosti a rozvíjet jeho potenciál. Velmi špatným řešením je dítě odbýt pro nedostatek času. Naše hry se jim snaží rozšiřovat všeobecné znalosti (zvířat, rostlin, znaků).

Techniky rozvíjející intelekt

Zaměřujeme se na všeobecný přehled a snažime se dětem zprosředkovat natolik široké spektrum, aby si samo dítě mohlo najít to, co je mu bližší. Rozvoj intelektu je obsažen v struktuře, skladbě, frekvenci a povaze podnětů.

Divergentní a konvergentní myšlení

Naše hry jsou koncipovány pro rozvoj všech prvků myšlení a tím zlepšení jedince při rozhodování a vnímání celkové situace. Konvergentní myšlení postupuje známou cestou, nehledá nic nového. Divergentní myšlení se naopak vyznačuje tvořivostí a objevováním (až heuristikou) všech informací. Pravidelný trénink přináší velmi efektivní uvažování a lepší úsudek.

Tvořivost

Tvořivost patří k základním motivátorům a fenoménům lidského konání a života. Podněcování tvořivosti vede k lepšímu a úspěšnějšímu životu každého jedince.

Úvodní strana, Můj účet, Registrace, O nás, Obchodní podmínky, Podpora, Hry

Partneři projektu:

Šicí stroje singer janome lada brother merrylock aeg veronica
Doporučujeme: Mensa NTC Learning, šicí stroje